RO ro
Menu

Fraim Base

NAIM

Stand

Fraim Base
5 499 lei
PRET RETAIL
4 621.01 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

Fraim Level Tall

NAIM

Stand

Fraim Level Tall
3 899 lei
PRET RETAIL
3 276.47 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

Fraim Level Medium

NAIM

Stand

Fraim Level Medium
3 799 lei
PRET RETAIL
3 192.44 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

Fraim Level Standard

NAIM

Stand

Fraim Level Standard
3 499 lei
PRET RETAIL
2 940.34 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

FraimLite Base

NAIM

Stand

FraimLite Base
2 799 lei
PRET RETAIL
2 352.10 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

FraimLite Level Tall

NAIM

Stand

FraimLite Level Tall
2 799 lei
PRET RETAIL
2 352.10 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

FraimLite Level Medium

NAIM

Stand

FraimLite Level Medium
2 599 lei
PRET RETAIL
2 184.03 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

FraimLite Level Standard

NAIM

Stand

FraimLite Level Standard
2 299 lei
PRET RETAIL
1 931.93 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

FraimLite Two Level Standard

NAIM

Stand

FraimLite Two Level Standard
3 999 lei
PRET RETAIL
3 360.50 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

FraimLite Base and Level Standard

NAIM

Stand

FraimLite Base and Level Standard
3 999 lei
PRET RETAIL
3 360.50 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

Super Lumina 4DIN-XLR (1.0m)

NAIM

Cablu

Super Lumina 4DIN-XLR (1.0m)
9 999 lei
PRET RETAIL
8 402.52 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

Super Lumina 5DIN-5DIN (1.5m)

NAIM

Cablu

Super Lumina 5DIN-5DIN (1.5m)
11 499 lei
PRET RETAIL
9 663.03 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

Super Lumina 5DIN-RCA (2.5m)

NAIM

Cablu

Super Lumina 5DIN-RCA (2.5m)
14 999 lei
PRET RETAIL
12 604.20 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

Super Lumina RCA-RCA (2.5m)

NAIM

Cablu

Super Lumina RCA-RCA (2.5m)
14 999 lei
PRET RETAIL
12 604.20 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

Super Lumina XLR-XLR (1.5m)

NAIM

Cablu

Super Lumina XLR-XLR (1.5m)
19 999 lei
PRET RETAIL
16 805.88 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

Super Lumina SPK 2 x 3m

NAIM

Cablu boxă

Super Lumina SPK 2 x 3m
11 999 lei
PRET RETAIL
10 083.19 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

Super Lumina SPK 2 x 5m

NAIM

Cablu boxă

Super Lumina SPK 2 x 5m
19 999 lei
PRET RETAIL
16 805.88 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

Super Lumina SPK 2 x 7m

NAIM

Cablu boxă

Super Lumina SPK 2 x 7m
27 999 lei
PRET RETAIL
23 528.57 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

Hi-Line DIN 4-5

NAIM

Cablu

Hi-Line DIN 4-5
4 999 lei
PRET RETAIL
4 200.84 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

Burndy Single

NAIM

Cablu

Burndy Single
3 199 lei
PRET RETAIL
2 688.24 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

DC1

NAIM

Cablu

DC1
1 899 lei
PRET RETAIL
1 595.80 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

SNAIC

NAIM

Cablu

SNAIC
1 099 lei
PRET RETAIL
923.53 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

NAC A5 2 x 4m

NAIM

Cablu

NAC A5 2 x 4m
2 499 lei
PRET RETAIL
2 100.00 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

NAC A5

NAIM

Cablu

NAC A5
249 lei
PRET RETAIL
209.24 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

Power-Line

NAIM

Cablu de alimentare

Power-Line
3 499 lei
PRET RETAIL
2 940.34 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

NARCOM-6

NAIM

Telecomandă

NARCOM-6
699 lei
PRET RETAIL
587.39 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

NARCOM-5

NAIM

Telecomandă

NARCOM-5
479 lei
PRET RETAIL
402.52 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?

WA5

NAIM

Antenă wireless

WA5
109 lei
PRET RETAIL
91.60 lei
PRET (fara TVA)
Vezi mai mult Unde cumpar?