RO ro
Menu

Legal

Drepturi de autor

Toate mărcile înregistrate, mărcile de servicii și denumirile comerciale de pe acest site sunt mărcile proprietarului respectiv și reproducerea sau utilizarea graficelor, a documentelor audio, a secvențelor audio și a textelor sau a altor participări electronice sau tipărite ale acestora, fără acordul expres al Horn Distribution, este interzisă.

Conţinut

Horn Distribution furnizează acest site „așa cum este” și nu face nicio declarație sau garanție de niciun fel în legătură cu acest site sau conținutul acestuia și renunță la toate aceste declarații și garanții. În plus, Horn Distribution nu face nicio declarație sau garanție cu privire la acuratețea, exhaustivitatea sau adecvarea pentru orice scop a informațiilor și graficelor conexe publicate pe acest site. Informațiile existente în acest site pot conține inexactități tehnice sau erori tipografice. Orice răspundere a Horn Distribution cu privire la astfel de inexactități sau erori este exclusă în mod expres, în măsura permisă de lege.

Limitarea răspunderii

Nici Horn Distribution, nici vreunul dintre directorii, angajații sau alți reprezentanți ai acesteia nu vor fi răspunzători pentru pierderile sau pagubele rezultate din sau în legătură cu utilizarea acestui site. Aceasta este o limitare cuprinzătoare a răspunderii care se aplică tuturor daunelor de orice fel, inclusiv (fără limitare) daune compensatorii, directe, indirecte sau consecutive, pierderi de date, venituri sau profit, pierderi sau daune materiale și creanțe ale unor terți.

Horn Distribution nu este responsabil pentru materialele ce pot fi accesate de pe site-urile conectate sau din conținutul acestora. Orice referire la un site conectat sau la un anumit produs, la un serviciu terță parte sau la un nume, nu constituie sau implică aprobarea acestora de către Horn Distribution și vă asumați toate riscurile cu privire la utilizarea acestora.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, niciuna dintre excluderile și limitările din această declinare de responsabilitate nu are scopul de a limita oricare dintre drepturile pe care le-ați putea avea în calitate de consumator în conformitate cu legislația locală sau alte drepturi statutare care nu pot fi excluse sau limita în vreun fel răspunderea Horn Distribution pentru deces sau vătămări corporale rezultate din neglijența noastră, a angajaților sau a agenților noștri.